Databank sport

 
English | Nederlands

Dames Gymnastiekvereeniging Plato (Pour L'AmitiƩ Toujours Ouvert)

Naam Dames Gymnastiekvereeniging Plato (Pour L'AmitiƩ Toujours Ouvert)
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 15 september 1920 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 februari 1922 no. 42; 29 november 1930 no. 58
Doelstelling

De bevordering van lichaamsoefening in den ruimsten zins des woords.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1922, 1937)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 31 mrt. 1922 no. 65 (KB; no. 635; oprichting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1922, p. 11 (toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 13 jan. 1931 no. 8 (KB; no. 73; toevoeging afkorting).

Jaarverslag K.N.G.V. 1937, p. 11 (toetreding met Plata).

Het Turnblad 20 jan. 1939, p. 11 (plaats).

Opmerkingen

In de statuten van 1922 nog gewoon Plato zonder afkorting.