Databank sport

 
English | Nederlands

Wageningsche gymnastiekvereeniging Hou-Vast

Naam Wageningsche gymnastiekvereeniging Hou-Vast
Opmerkingen over naam Ook als HoĆ»vast.
Plaats Wageningen
Provincie Gelderland
Begindatum 21 januari 1906 (oprichting)
Einddatum 1920 (opheffing)
Koninklijk Besluit 14 september 1912 no. 67
Doelstelling

Het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling harer leden in het bijzonder en van de gymnastiek als volkszaak in het algemeen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1906-1920)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 19 okt. 1912 no. 245 (KB; no. 1466; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 53 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 446.

Jaarverslag K.N.G.V. 1920, p. 12 (ontbinding).