Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Voorwaarts

Naam Gymnastiekvereeniging Voorwaarts
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 8 november 1890 (oprichting)
Einddatum juni 1997 (opheffing)
Koninklijk Besluit 6 december 1913 no. 30; 29 januari 1921 no. 37
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1901-1930)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Deventer Turnkring (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 5 feb. 1914 no. 30 (KB; no. 190; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 44 en 135 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 316.

Bijvoegsel Staatscourant 24 mrt. 1921 no. 59 (KB; no. 743; oprichting en nieuwe versie statuten).

Jaarverslag K.N.G.V. 1930, p. 11 (40-jarig bestaan) en 12 (bedankt).

Site GV SVOD Deventer (fusie in 1997).

Opmerkingen

De club is op 1 juni 1997 opgegaan in GV SVOD Deventer; Site GV SVOD Deventer.