Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekvereeniging Odulphus

Naam R.K. Gymnastiekvereeniging Odulphus
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Begindatum augustus 1921 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 3 aug. 1921, p. 496 (plaats).