Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Gymnastiekvereeniging Kunst en Kracht

Naam R.K. Gymnastiekvereeniging Kunst en Kracht
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 17 oktober 1919 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 15 januari 1921 no. 68
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstige zedelijke belangen harer leden, de gymnastiek ondr R.K. te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Regionale bond
  • Diocesane R.K.G.B. Den Bosch (1934)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 25-26 feb. 1921 no. 40 (KB; no. 577; oprichting).

Sport illustratie 3 aug. 1921, p. 496 (plaats).

Sport illustratie 22 apr. 1924, p. 407 (Koninklijk erkend).

De katholieke turner nov. 1934, p. 113 (15-jarig bestaan en plaats).

Katholieke sport 16 mrt. 1939, p. 71 (plaats en Bond).

Katholieke sport 19 mrt. 1940, p. 68 (20-jarig bestaan in 1939).

P.J. van Erp (red. en samenst.), Kunst en Kracht 75 jaar. Hoe het zo heeft kunnen komen (z.p. 1994). BANS 3299

Opmerkingen

In de statuten van 1921 werd gemeld dat de vereniging als lid zou toetreden "tot den Koninklijk goedgekeurde en door den bisschop van 's-Bosch erkende R.K. Gymanstiekbond."

Enkel mannenafdeling; Katholieke sport 16 mrt. 1939, p. 71.