Databank sport

 
English | Nederlands

O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)

Naam O.D.I. (Ontspanning Door Inspanning)
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche Athletiek- en Voetbalvereeniging O.D.I.
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 januari 1917 (oprichting)
Einddatum 12 juni 1981 (opheffing)
Koninklijk Besluit 9 februari 1920 no. 142
Doelstelling

De athletische en voetbalsport te beoefenen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1917-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Rotterdamsch nieuwsblad 23 aug. 1917, p. 2 (toetreding O.D.I. in R.V.B. overwogen).

O.M. van den N.V.B. 10 sep. 1918, p. 2 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Sportkroniek 1 okt. 1919, p. 254.

Bijvoegsel Staatscourant 11 mrt. 1920 no. 50 (KB; no. 817; oprichting).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sportrevue 't Stadion 9 mei 1922, p. 816 (foto).

Stichtsche sport 10 mrt. 1925, p. 264 (A. & V.V. en afkorting).

Adresboek R.V.B. 1932-1933 (oprichting).

Adresboek R.V.B. 1939-1940: zaterdag én zondag.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

O.D.I. was geregistreerd als 37 - 1918; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

 

De club is op 12 juni 1981 met Het Noorden gefuseerd tot NOC; VVV, p. 60.