Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging van Gemeentepersoneel

Naam Gymnastiekvereeniging van Gemeentepersoneel
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 14 oktober 1916 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 17 april 1917 no. 47
Doelstelling

De gymnastiek te beoefenen en uit te breiden.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 11 juni 1917 no. 134 (KB; no. 843; aangegaan 10 jaar vanaf 14-10-1916).

Opmerkingen

De statuten bepaalden dat leden in gemeentedienst moesten zijn of geweest zijn.