Databank sport

 
English | Nederlands

Baarn

Naam Baarn
Plaats Baarn
Provincie Utrecht
Begindatum juni 1914 (eerste vermelding)
Einddatum februari 1916 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1914-1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 10 juni 1914, p. 2 (toetreding N.K.B.).

Korfbal Jaarboekje 1915-1916, p. 97 (Bondslid).

Korfbal 2 feb. 1916, p. 1 (bedankt in N.K.B.).

Korfbal 4 okt. 1916, p. 1 (royement N.K.B.).

Opmerkingen

Melding dat op 18 nov. de korfbalclub De Vaderlandsche Driekleur II is opgericht, met commentaar dat deze naam lijkt op het tweede twaalftal van D.V.D.; Korfbal 24 nov. 1905, p. 3.

Korfbal 19 jan. 1906, p. 2 (demonstratiewedstrijd in Baarn).