Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Algemeene Sportvereeniging Goesch R.A.S.

Naam R.K. Algemeene Sportvereeniging Goesch R.A.S.
Opmerkingen over naam Ook als R.A.S.
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 7 december 1921 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 24 januari 1922 no. 37; 18 januari 1923 no. 93
Doelstelling

Met bescherming der godsdienstig-zedelijke belangen, de sport in ruimen zin onder Roomsch-Katholieken in een Roomsch-Katholieke vereeniging te beoefenen (1922).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 28 feb. 1922 no. 42 (KB; no. 509; aangegaan vanaf 7-12-1921).

Bijvoegsel Staatscourant 23-24 feb. 1923 no. 39 (KB; no. 255; afkorting en wijziging statuten).

Opmerkingen

De statuten van 1922 voorzagen de instelling van afdelingen voor afzonderlijke takken van sport.

In art. 4 van de statuten van 1923 werd "de sport in ruimsten zin" vervangen door "de algemeene lichamelijke oefening".