Inhoud

 
English | Nederlands

Momenteel bevat de catalogus metadata van ongeveer 3.500 brieven, daterend van 1605 tot 1726, opgesteld in Engels, Frans, Duits, Latijn en Nederlands. De meeste originelen worden bewaard in de Koninklijke Verzamelingen te Den Haag, terwijl kleinere hoeveelheiden zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, het Landeshauptarchiv Dessau en de Bodleian Library bevinden. Vrijwel alle brieven (behalve die uit de Bodleian) hebben links naar digitale kopieën, gemarkeerd als 'manuscript image'.

Waar mogelijk zijn er ook links aangebracht naar gedigitaliseerde edities van de Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (ed. G. Groen van Prinsterer); Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (ed. N. Japikse); Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720 (ed. A.J. Veenendaal jr.) en Lettres et Mémoires de Marie Reine d'Angleterre, Épouse de Guillaume III (ed. M. Bentinck).

In samenwerking met de Fryske Akademie en Tresoar in Leeuwarden zullen in de toekomst brieven worden toegevoegd die zich in het Friese archief bevinden. Ook volgen nieuwe projecten met brieven van de zestiende en achttiende eeuwse stadhoudersvrouwen.