Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1031

Nummer 1031
Datum 23-07-1423
Documenttype uitnodiging
Plaats Nijmegen
Vergadering 27-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Brab. Hist. Informatie Centrum OA Grave Origineel Schaduw II pdf
Incipit
Explicit Gescreven onder onsen secreet des vridages als des neesten dages na sunte Marien Magdalenen dage.
Regest De regering van Nijmegen verzoekt die van Grave om afgevaardigden naar Nijmegen te zenden op komende maandagavond om de volgende dag [27 juli] te beraadslagen met de andere kleine steden "van den hijlick tusschen onsen genedigen here hertoge van Gelre etc. ende der dochter shertoge van Cleve ende voirt van anderen zaken den gemeynen lande aengaende die wij u volcomelic niet gescrijven en kunnen".
Opmerking tekst De brief moet wel op 23 juli 1423 zijn uitgevaardigd, want dat is inderdaad de vrijdag na Maria Magdalenendag. Het gaat hier vrijwel zeker om een kwartierdag.