Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 106

Nummer 106
Datum 22-07-1423
Documenttype besluit
Plaats [Lobith]
Vergadering 22-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
onbekend onbekend Afschrift ??? Lacomblet IV, nr. 151 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief Hert. archief Origineel 857 Nijhoff IV, nr. 9 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 1075 7v-10v Regest 608 pdf
Incipit Wy Arnolt van Goids genaiden hertoge van Gelre ende van Gulich ende greve van Zutphen, van eynre sijden, ind wy Adolph van der selver Goids genaiden hertoge van Cleve ende greve van der Marcke, van der ander sijden, doen kont allen luden ... dat wy ... eynre hilichs voirwerden ondereynander overkomen sijn
Explicit wy burgermeistere, scepenen ind raide der stede der lande van Gelre ind van Cleve voirscr. bekennen ind hebben gerne, omme gesynnens ind bevelens wille onser liever genediger heren voirscr. ind oich want wy over dedinge ind slutynge deser hilichs voirwerden geweest sijn, in orkunde des, mallich van ons, onse segele, ind wy burgermeistere, scepenen ind raide onser stede voirscr. segele, oich an desen brieff gehangen.
Gegeven in den jaire onss Heren dusent vierhondert dryeendetwyntich op sente Marien Magdaeleenen dach.
Regest Huwelijksvoorwaarden tussen hertog Arnold en Catharina, dochter van Adolf hertog van Kleef en graaf van der Mark:
- zij zullen trouwen wanneer Catharina 12 jaar is geworden of binnen drie maanden na afloop van haar twaalfde levensjaar
- zij ontvangt de "borch ende stat van Gelre" met alle toebehorende dorpen, rechten etc.
- zij ontvangt een lijftocht van 4000 goede oude gulden schilden
- beide giften worden ongeldig na haar dood en vallen terug aan Gelre
- Arnold trouwt bij een vroegtijdige dood van Catharina haar eerstvolgende zuster; bij Arnolds vroegtijdige dood zal zijn broer Willem dit doet, die hem als hertog zal opvolgen. Met presentielijst.

Opgave van aanwezige raden en steden van Gelre en Kleef.
Opmerking tekst Van 18-22 juli 1423 waren afgevaardigden van Zutphen en Arnhem te Lobith vanwege het huwelijk van de hertog, zie Stadsrekeningen Zutphen, p. 332 en Stadsrekeningen Arnhem, p. 183. De namenlijst van de Geldersen gebruikt niet de term "Zestienen", die blijkbaar nog niet zijn aangesteld.