Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 107

Nummer 107
Datum 10-05-1425
Documenttype besluit
Plaats Onbekend
Vergadering 10-05-1425
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Origineel 1254 Nijhoff IV nr. 31 geen afbeelding beschikbaar
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Afschrift 16e eeuw 578 67v-68v Regest 175 pdf
Gelders archief HG Culemborg Afschrift 17e eeuw 2297 Bijl. 8 / QQ 3 Regest 831 pdf
Streekarch. Noordwest-Veluwe OA Elburg Afschrift 17e eeuw 1608 F 3 Regest 188 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wy Arnolt ... doen kond allen luden ... mit desen selven brieve, dat wy van gerechter witlicher schoult ende van gereden geleenden gelde, dat also voirt in onsen kenliken nutt ende orber komen ende gekeert is, schuldich sijn onsen lieven vrienden den burgermeisteren, schepenen ende raiden onser stat van Nymegen
Explicit vleckechtich were of wurde, off rasuren krege, dat dat allet desen selven brieff nyet argeren, krencken noch vicieren en sall, mer hi sall gelijckewaill sijn ende blyven in synre alrenre volcomenre machte, als off hi mit guden gantzen segelen waill volsegelt were ende engheen ander lack, vicium noch hindernisse en hedde, oich al sonder argelist.
Gegeven in den jair onss Heren dusent vier hondert ende vyveendetwyntich des donresdaigs na Cantate.
Regest Hertog Arnold verpandt aan de stad Nijmegen een jaarrente van 200 Frankrijkse oude schilden uit de tol aldaar, aangezien de stad hem 2000 oude Frankrijkse schilden had geleend; hij mag deze verplichting aflossen door de hoofdsom ineens te betalen en belooft de tol niet verder te belasten; goedgekeurd door ruwaard Jan van Egmond, de leden van de raad van zestien ("onsen lieven magen ende vrienden van den Sesthienen, die gekoren sijn onse lant van Gelre te helpen regieren") en de andere drie hoofdsteden.
Opmerking tekst