Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 108

Nummer 108
Datum 04-05-1427
Documenttype besluit
Plaats Onbekend
Vergadering 04-05-1427
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Afschrift 1388 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief Hert. archief Origineel 2367 Nijhoff IV, nr. 49 (regest) geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief Hert. archief Afschrift 15e eeuw 194 7-7v pdf
Incipit Wij Arnolt van der gnaden Gaits hertoige van Gelre ind van Guylick ind greve van Zutphen doin kondt ind bekennen allen lueden dat wij van gerechter kenlicker scholt ind van gereden geleenden gelde dat in onsen kenlicken noit ind oirber gekommen ind gekeert is, schuldich sijn onsen lieven frunden den burgermeisteren, scepenen ind raiden onser stat van Zutphen in behoiff derselver onser stat twedusent Arnhemsche Reynaldus gulden dair voir wij om versat hebben ind versetten mit desen brieve onse dusent pondt wasses
Explicit Rotger van Vlodorp, Reynart van Zellar, Peter van Steenbergen van Nyenbeick ind Arnt to Boecap ind voirt burgermeisteren, scepenen ind raede der stede van Nymegen, Ruremonde ind Arnhem bekennen gerne beliefft ind gedaen to hebben omme beden wille ons lieven gemijnde zoens ind gnedigen heren vurs. ind hebben dess toe oirkonde onse ind onser steder segele hijr an gehangen.
Gegeven in den jair ons Heren dusent vierhondert ind XXVII des sonnendaiges Misericordia Domini.
Regest Hertog Arnold verklaart dat hij de stad Zutphen de jaarlijkse rente van 1000 pond was, die de stad hem jaarlijks uit de watermolen schuldig was, verpandt voor een schuld van 2000 Arnhemse Reinaldusguldens.
Opmerking tekst Het afschrift in HA 194 is doorgestreept met de contemporaine opmerking: Gelost.