Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 12

Nummer 12
Datum 15-06-1497
Documenttype bepaling
Plaats Arnhem
Vergadering 13-06-1497
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Minuut 11 105-105v Nijhoff VI/1, nr. 216 pdf
Incipit Die ijrste artijckell, as van den aenleggen mijns genadichs lieven heren, nementlick van 200 reysigen perden ind vijfhondert voetknechten, sulx is geschiet tot onderhaldinge
Explicit Ind sall in desen lesten artikell noch staen: beheltlick doch in allen mijnen genadigen lieven heren sijnre gnaden hoicheit ind der lantscapp mitten steden oeren privilegien etc.
Regest Hertog Karel van Gelre antwoordt op de acht punten die de vergadering naar voren heeft gebracht over de levering van gelden voor het onderhoud van 200 ruiters en 500 man voetvolk, de munt, de vastlegging van de voorwaarden, de inning van de gelden etc.

Hij verwijst bij de munt naar zijn standpunt dat hij "laitste opter dachfairt tot Tyell" kenbaar had gemaakt.
Opmerking tekst