Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1466

Nummer 1466
Datum 08-05-1424
Documenttype besluit
Plaats Onbekend
Vergadering 08-05-1424
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Streekarch. Noordwest-Veluwe OA Harderwijk Afschrift 16e eeuw 1303 1-1v Kronijk HG 1859, p. 307-309 pdf
Gelders archief Rekenkamer Afschrift 16e eeuw ???? 110-111 Nijhoff IV, nr. 136 (foute datum) geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 16e eeuw 1076 64v-66 pdf
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 15e eeuw 1075 65v-66 Regest 617 (foute datum) pdf
Incipit Wij Arnolt van der gnaden Gaedz hertoige van Gelre ind van Gulich ind greve van Zutphen doen kont allen lueden mit desen brieve ind bekennen vur ons, onse erven ind nacoemlijnghen dat wij onsen lieven getrouwen vrienden den ridderen, knechten ind gueden lueden in onse lande van Veluwen wonende nu ind die hijr namaels daer inne woenen sullen, geconfirmiert ind bestedicht hebben
Explicit Dess wij te oerkonde gantzer vaster stedicheit onsen zegell voer onss, onse erven ende nacomeljngen aen desen brieff hebben doen hangen in den jaer onss Heren dusent vijerhondert ende vijer ind twijntich [dess manendages] op sente Andrijss aevont apostoli.
Regest Hertog Arnold van Gelre bevestigt de privileges en voorrechten die de ridders, knechten en goede lieden in de Veluwe tot dusverre hadden. Hij geeft hen op advies van de Zestienen en de schepenen van de vier hoofdsteden nog enige nieuwe voorrechten inzake doodslag en tijns, alsook doodslag op burgers uit het Sticht.
Opmerking tekst De afschriften van Arnhem missen in de datering de toevoeging van de maandag van "dess manendages op sente Andrijss aevont apostoli". Dit verklaart waarom zij in het regest op 29 november 1424 zijn geplaatst. Nijhoff geeft abusievelijk 29 november 1434.