Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1608

Nummer 1608
Datum 17-01-1426
Documenttype uitnodiging
Plaats Nijmegen
Vergadering 27-01-1426
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Brab. Hist. Informatie Centrum OA Grave Origineel Schaduw II pdf
Incipit
Explicit Gescreven die beati Anthonij.
Regest De regering van Nijmegen schrijft die van Grave dat de heer van Arkel, haar medeburger, het verbond mede heeft bezworen en krachtens dit verbond gevraagd heeft om steun om zijn bezittingen terug te krijgen, zoals blijkt uit de toegevoegde afschriften. Verzoeken haar conform het verbond enige afgevaardigden op zondagavond na Pauli Conversionis [27 jan.] naar Nijmegen te zenden voor overleg over zijn hulpvraag.
Opmerking tekst Het jaartal is gekozen op basis van de lijst van bijeenkomsten. Vermoedelijk gaat het om een kwartierdag. Vergelijk de akte van 31 dec. 1425 (Kerststijl !!) van Jan van Arkel, OA Nijmegen 3982 (Regest 179).