Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1850

Nummer 1850
Datum 23-07-1423
Documenttype besluit
Plaats [Lobith]
Vergadering 08-05-1424
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Origineel 1109 Nijhoff IV, nr. 10 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wij Arnolt van Gaids gnaden hertoige van Gelre ind van Gulick ind greve van Sutphen doen kondt allen luden ind bekennen voir ons, unse erven ind nakomelingen, want in hilicks voirwerden tusschen der hogeboeren jonfrou Katherijnen van Cleve ind van der Marke, die ons tot eenre witliker gesellinnen gesekert is
Explicit Orkonde des hebn wij mallick van ons sijne ind onser steden segele an desen brieff gehangen. Gegeven in den jaeren onss Heren dusent vierhondert dryendetwintich in crastino beate Marie Magdalene.
Regest Hertog Arnold van Gelre verzekert Catharina van Kleef in het vruchtgebruik van burcht, stad en ambt van Geldern in het kader van de huwelijksvoorwaarden. Ook bevestigt hij haar in de ontvangst van 4000 oude schilden, deels uit de tol van Lobith en deels uit het voormalige goed van hertogin Maria van Gelre in de Betuwe. Medebezegeld door zijn vader Jan van Egmond en andere raden en vrienden en door de regeringen van Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem.
Opmerking tekst De term "Zestienen" wordt in de akte niet genoemd.