Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1853

Nummer 1853
Datum 21-01-1424
Documenttype besluit
Plaats Onbekend
Vergadering 21-01-1424
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Afschrift 16e eeuw 2661 38v-39v Regest 172 pdf
Incipit
Explicit Ende hebben des to oirkonde gantser vaster stedicheit onsen segell van onser rechten weutenheit ende sunderlinge bevelen aen desen brieff doin hangen in den jaeren ons Heren duisent vierhundert ind vierentwijntich op sente Agnetis dach.
Regest Hertog Arnold van Gelre geeft de stad Geldern een aantal nader genoemde voorrechten, aangezien de stad bij zijn huldiging om hun herbevestiging had gevraagd, nadat hun oude privileges door brand verloren waren gegaan. Hij verklaart dat hij hun verzoek eerst ter goedkeuring had voorgelegd aan zijn vader Johan heer van Egmond, ruwaard van Gelre, een deel van de Zestienen en een deel van de raden van de vier hoofdsteden.
Opmerking tekst De oorkonde is opgenomen in een vidimus van de drost en de regering van Geldern van 4 september 1521 (Regest 437).