Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 1888

Nummer 1888
Datum 04-11-1423
Documenttype besluit
Plaats [Arnhem]
Vergadering 04-11-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
GA Geldern OSA Origineel 43 Nettesheim, Geldern, p. 641-642 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wy burgermeistere, schepenen ende raide der vier hoefftstede slands van Gelre als Nymegen, Ruremunde, Zutphen ende Arnhem doen kont allen luden mit desen openen brieve, also als in der dedingen van den hilich tusschen den hogeboeren fursten hertogen van Gelre ende van Gulich ende greven van Zutphen onsen lieven genedigen heren ende der hogeboeren jonffrouwen van Cleve ende van der Marcke mede gededingt ende gesloten is
Explicit Ende dis te orkunde so hebben wy vier hoefftstede slands van Gelre voirs. onss stede segele an desen brieff gehangen.
Gegeven in den jaeren onss Heren dusent vierhondert dryeendetwyntich des donresdaigs na Alreheiligen dage.
Regest De regeringen van Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem verklaren dat in het huwelijkscontract tussen de hertog van Gelre en de jonkvrouw van Kleef was vastgelegd dat zij het slot en het ambt Geldern met alle toebehoren als douarie zou krijgen en dat de stad Geldern dit zou medebezegelen. Geldern mocht dit echter niet doen zonder hun instemming vanwege hun onderling verbond. De hoofdsteden verklaren thans dat het huwelijkscontract met hun instemming is afgesloten en dat Geldern de akte van de douarie mag bezegelen.
Opmerking tekst Nettesheim dateert ten onrechte 6 november 1423, dat was zaterdag. Vergelijk deze post uit de stadsrekening van Arnhem van 1423-1424: Feria sexta post Omnium Sanctorum [5 nov.] Johan Myschart, burgimagister, ende Henrich van Brienen doe sy besegelden dyen brieff die die vyer hoeftsteden ghaven der stat van Gelre van onser genediger vrouwen tocht (p. 199).