Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 21

Nummer 21
Datum 14-10-1459
Documenttype steun
Plaats Onbekend
Vergadering 12-10-1459
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Origineel 824 Nijhoff IV, nr. 346 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wij burgermeistere, scepenen ende raide der stede Ruermunde, Zutphen ende Arnhem doen kont, also die van Nymegen ende wij nu, om ruste, vrede ende eendrachte in den lande van Gelre te helpen maken
Explicit die opter dachfert tot Batenborch onledich hier over geweest sijn, voer oeren arbeyde gheven sal ende al sonder argelist.
In orkonde der waerheit, so hebben wij onser stede secreet segelen an desen brieff doen hangen. Ghegeven int jaer onss Heren MCCCC negen ende vijftich dess sonnedages na sunte Victoirs dach.
Regest Roermond, Zutphen en Arnhem stellen betalingsregeling op voor hun aandeel in de 12000 overlantse Rijnse guldens, nadat Nijmegen 3000 en Zutphen 1000 overlantse Rijnse guldens aan Adolf hebben uitbetaald.
Opmerking tekst