Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 26

Nummer 26
Datum 12-09-1543
Documenttype maatregel
Plaats Venlo
Vergadering 06-09-1543
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
GA Venlo OSA Afschrift 1255 geen afbeelding beschikbaar
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Afschrift 16e eeuw 2363 geen afbeelding beschikbaar
ARA Brussel Weense charters Origineel XIII-426 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Gelijktijdig afschrift 5477 geen afbeelding beschikbaar
Streekarch. Noordwest-Veluwe OA Harderwijk Gelijktijdig afschrift 1172 geen afbeelding beschikbaar
onbekend onbekend Druk ??? GGPB I, praem. 27-31 geen afbeelding beschikbaar
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Origineel 3693 Regest 560 geen afbeelding beschikbaar
Oest. Staatsarchiv, HH und S-archiv Bestand Niederl. Urkunden Origineel 1543 IX 12/16 Verdrag en tractaat, p. 270-275 geen afbeelding beschikbaar
Streekarchief Bommelerwaard OA Zaltbommel Afschrift 16e eeuw 1141 132v Regest 143 geen afbeelding beschikbaar
GA Roermond OSA Afschrift 18e eeuw 346 193-204 geen afbeelding beschikbaar
Stadsarchief Den Bosch OSA Afschrift 0047 58-61v geen afbeelding beschikbaar
Incipit In den name des Heren amen. Sye kennenlick eenen ygelycken dat op huyden datum van desen erscheenen ende gecompareert syn voir den alderdurchluchtigsten alderhoegsten ghebooren ende aldermoegensten heeren Kairle de Vyfde by der gratie Gods
Explicit in naeme alle die gemeyne steden van Gelderen en Zutphen om tot synder Majesteyts behouff bewaert te worden.
Dit was gedaen in de tente van synre Majestyt in presentie van voelen fursten, princen ende heeren in den leger by Venloe, den twaelfden dach september in 't jaer ons Heeren duysent vyf hondert drie ende veertigh.
Regest Keizer Karel V sluit met bannerheren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen een tractaat, waarbij de keizer landsheer van deze landen wordt op nader in deze akte omschreven voorwaarden, terwijl hertog Willem van Kleef en bannerheren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen elkaar wederkerig ontslaan van hun eed.
Opmerking tekst