Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 27

Nummer 27
Datum 19-03-1556
Documenttype oproep
Plaats Arnhem
Vergadering 12-04-1556
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
onbekend onbekend Origineel ?? Van Hasselt, Stukken I, nr. 3 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Erntfeste und frome lieve besunder, in statt der Con. Majt. van Spaengen Engelandt etc. onses allergen. heeren bescheyden wy u op sonnendach Quasi modo, nementlick XII en aprilis, naestkommende den avondt binnen der stadt Nymegen om folgentz daechs aen te hoiren id rapport oder wederfaerongh der gedeputeerden und verordenthen der bannerherren, ritterschap und steden deser furstendombs Gelre und graefschaps Zutphen soe am lesten in cracht oirer procuration oder volmacht tho Bruessele gewest
Explicit laeten van wegen dick hoichstberumpter Con. Majt. wy u weten, dat indyen to eenigen tyde bevonden wordt dat ghy derselver (uwer plictich nae) niet by getaele genouch gehadt und gehalden hebt u die ghene dairinne ghy gebrecklick gevallen in den uytgeven uwer rekeninghen (woe billich) geroyeert und nyet gepasseert sullen worden. Twellick wy u nyet sollen bergen u dair nae to richten, u dem almechtigen bevelende. Gegeven tot Arnhem den XIX en martii XVc LVII.
Regest Philips van Montmorency, stadhouder, schrijft Henrick van Gendt, ambtman in Overbetuwe, onder meer dat deze op zondag Quasimodo, ofwel 12 april, ’s avonds in Nijmegen moet zijn, opdat hij de volgende dag rapport van de gedelegeerden van bannerheren, ridderschap en steden van Gelderland naar Brussel kan horen; hij moet zijn zegel meenemen.
Opmerking tekst Van Hasselt dateert 1557, maar Quasimodo viel in 1556 op 12 april en niet in 1557.