Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 29

Nummer 29
Datum 15-03-1558
Documenttype steun
Plaats Arnhem
Vergadering 14-03-1558
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
onbekend onbekend Onbekend ?? Van Hasselt, Stukken I, nr. 9 (fragment) geen afbeelding beschikbaar
Streekarch. Noordwest-Veluwe OA Elburg Afschrift 678 1-1v pdf
GA Roermond OSA Afschrift 834 2-2v Regest 1307 pdf
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Afschrift 3267 47-48 pdf
Gelders archief OA Arnhem Gelijktijdig afschrift? 4684 60-60v pdf
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 4684 61-62 pdf
Incipit Op die proposition onss gen. heren stathelders graven to Horne etc. in name Con. Majest. van Hispanien, Engelant etc. onsers alre genedigsten heren op gijsteren [den XIIII martij] der lantschappen vurgedraegen, geven bannerheren, verordente der bannerheren, ritterschappen ind gedeputierde der hoefft ind cleijne stede des furstendombs Gelre ind greeffschappen Zutphen ter onderdenijgen antwort, dat die selve als getrouwwe, gehoersame ind guetwillige onderdanen hoechgedachter Con. Majest. tot den selver Con. Majest. inkomst, huldijnge ind krijghtznoeden, een vereronge nae oeren gerijngen vermogen to doen gemeynt, daer to den verordent zijn twee maell hondert duijsent Carolusgulden
Explicit hoechgemelte Con. Majest. vur bidden ind genedelicken geforderen wolden, insgelicken die onderanen van den averloep ruijter ind knechte verschoent ind onbeschedicht blijven mogen mijt aengehoeffter bede, dat den amptluijden bevoelen werde die oncosten ind verterijnge der geschijenre Bruijsselsscher reijsen ind gehaldener lantdagen, wie in verleden jaeren anno LVII verleden oick gebeden ind hoer in schrijfften avergelevert sullen werden, in to furderen ind op te brengen. Actum opten XV dach martij anno LVIII.
Regest Bannerheren, ridderschap en steden van Gelderland kennen aan de landsheer 200.000 Carolus gulden toe voor de eerstkomende twee jaren, ingaande te betalen op OLV Purificatio 1559 en vervolgens Petri ad Cathedram, en aan de stadhouder 10.000 Karolus gulden "tot een vereringe". De bedragen zullen conform de penningen van 1547 worden verdeeld, dit op voorwaarde dat de kanselarijordonnantie van 1547 wordt gewijzigd, de stadhouder in het gewest zal resideren en overlast van ruiters en knechten op het platteland wordt voorkomen.
Opmerking tekst Het slot van Nijmegen, Roermond en Arnhem, f. 62 luidt: up te brengen. Urkund der stat van Arnhem secreet segel des die bannerheren, verordente der bannerheren ende ridderschap ende gesanten der houfft ende cleijne steden ditmail sementlich hier in gebruijcken hieronder spatcium gedruct. Actum binnen Arnhem vurss. den XVten martii anno etc. achtendevijftich. De exemplaren in Elburg en Roermond hebben afwijkende verdelingen van de bede over de vier kwartieren. f. 2v Authentieke aantekening: Vicesimus quinto aprilis (25 apr.) to Nijmegen to zijn. NB in het exemplaar in Elburg is drie jaar veranderd in twee jaar, vgl. exemplaar Arnhem.