Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 30

Nummer 30
Datum 05-08-1566
Documenttype memorie
Plaats Nijmegen
Vergadering 05-08-1566
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
onbekend onbekend Onbekend ?? Van Hasselt, Stukken I, nr. 33 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Propositie gedaen binnen Nymegen den viefften dach augusti anno LXVI.

Erentfeste, frome, ersame, voersichtige burgemeesters, schepenen, raedt ende meesters van senter Claes gilde deser stadt Nimmegen, voirt gesante raedtsfrunden der andere hoefft ende cleyne steden deses furstendomes Gelre ende graeffschaps Zutphen, gunstige heeren ende vrunden. Die edele ende waelgeboren mynen genadigen heer die grave van Megen, stadtholder ende capitein generael dezer furstendomes Gelre ende graeffschaps Zutphen, aenmerckende den geveerlicken tyt voer handen zynde
Explicit id verhoept oick syn genaden sonder nochtans ’t zelve vastelick to beloeven, dat onlancx daer van eene generaele resolutie zyner Co. Mats. komen zal, daermit die inquisitie over allen den landen soll worden afgeschafft, daer aen ende op dat sullicx geschie, zyne genaden nae alle zyne macht die hant wil halden, ende dunckt derhalven onnoodich, dat oire l. und gunste die supplicatie alhier gementioneert overgeven.
Regest Propositie gedaan door de stadhouder aan de steden van Gelderland binnen Nijmegen naar aanleiding van de dreigende aanval van hertog Erik van Brunswijk, bezwaren van Harderwijk en de inquisitie.
Opmerking tekst