Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 39

Nummer 39
Datum 20-03-1579
Documenttype aanwijzing
Plaats Arnhem
Vergadering 18-03-1579
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 4733 15-15v pdf
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 4691 312-312v Van Hasselt IV, nr. 30 pdf
Incipit Durchluchtigste hochgeboeren furst genedigster heer, onsen onderdenigen und willigen dienst ende wes wij sunst vermogen, zij u.f.d. yder tijt voir ain bereit, und dairna voegen u.f.d. toe weten, hoe dat wij achtervolgende derselver schrivent in dato den XVIII en februarij op eijnen generalen alhier gehaldenen lantdach afgeferdicht ende deputert hebben heren Frederick van Boeijmer der rechten doctoren van wegen der bannerheren, van wegen des quartiers Nijmegen Gerhart van Oij, heer tot Oij, borchgreve tot Nijmegen; Arndt van Bonenborch genant van Hoontstein, heren tot Ubbergen
Explicit tot nuth ende wolfaren des algemeynen vaderlantz to helpen raitzslagen ende resolviren, biddende seer dienstlick dat u f.d. denselven als onse eijgene personen gelove willen geven.
Durchluchtigste hochgeboren furst genedigster heer, wij bidden die Almechtige Got wil u f.d. in gelucksalige regierong lange erhalden und gefrissen, uith Arnhem ende mitter selver stat secretsegel (dat wij ditmail hierto gebruicken) befesticht den XX en marty anno 79.
Regest Bannerheren, ridderschap en steden schrijven Matthias dat zij op een generale landdag de volgende afgevaardigden voor de Staten Generaal hebben benoemd, te weten Frederik van Boeijmer van wegen de bannerheren, van wegen het kwt. Nijmegen Gerhart van Oij, heer tot Oij, burggraaf van Nijmegen; Arndt van Bonenborch genant van Hoontstein, heer tot Ubbergen; Johan van Genth, heeren tot Oijen en Dijden; Adriaan die Cock van Delwijen, heer tot Wadenoijen, ridderschappen; Johan Kolffken burgermeester; Johan Mewss meester van sint Nicolaas; Johan van den Haeve secretaris van Nijmegen voor zichzelf en ook voor Tiel; Matthijs Jacobss ende Hillebrant die Ghier namens Zaltbommel; namens het kwt. Roermond Johan van Wijttenhorst heer tot Horst, drost vann Kessel; Adolf van Ghoir tot Caldenbroick; Johan van Stalbergen doctor en drost van Kriekenbeek ridderschappen; Matthijs van Loeven ende Rembolt Houffsleger, gezanten van Venlo en mede namens andere steden van he kwt. Roermond; namens het kwt. Zutphen Mauris Rijperda; Dirk van Keppel riddershcappen; Gadert Barner burgermeester; Johan Kreinck raadsvriend en Johan Overcamp secretaris van Zutphen; Gijsbert van Broekhuizen afgezanten van Doesburg ende Doetinchem; namens het kwt. Arnhem Koenraad van Meckeren ende Hendrik van Steenbergen ridderschappen, Karel van Gelre burgemeester van Arnhem; Zweer van Hoeckelum burgemeester van Harderwick en mede namens Elburgh, Wageningen en Hattem.
Opmerking tekst