Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 5

Nummer 5
Datum 29-08-1494
Documenttype overeenkomst
Plaats Nijmegen
Vergadering 27-08-1494
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Origineel 1654 Nijhoff VI/1, nr. 114 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wy Oeswalt greve van den Berghe, Jacob van Bronckhorst ...doen kondt ind certificieren ... dat alsulcken tractait ind abpunctament tusschen die Ro.Ko. ma. onsen alregnedichtsten heren, ind oerrer maiestate soen, onse gnedichsten heren, den ertzhertoige van Oistenrijck, hertoige van Bourgondien, ther eynre
Explicit doen hangen. Gegeven op vrydach post Bartholomei apostoli anno Domini etc. XCIIII.
Regest Bannerheren, ridderschap en steden van drie kwartieren bekrachtigen het verdrag tussen Roomskoning Maximiliaan en aartshertog Philips enerzijds en hertog Karel van Gelre anderzijds.
De afgevaardigden van Overkwartier zegelen niet mee, aangezien zij niet met elkaar konden overleggen doordat Thijs van Kessell, Karel Spede en de afgevaardigden van Venlo door de Kleefsen gevangen werden genomen op weg naar de landdag.
Opmerking tekst De tekst spreekt over "opter gemeynre lantdachfairt nu alhijr to Nymegen gehalden".