Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 523

Nummer 523
Datum 22-07-1423
Documenttype oproep
Plaats Rozendaal
Vergadering 28-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Origineel 182 Brieven 93 pdf
Incipit
Explicit
Regest Hertog [Arnold] van Gelre schrijft de regering van Zutphen, dat Nijmegen "ons die dachfairdt tot Lobede wederbaden ende geschreven hebben, dat sij tot ghenen dachfairden en denckt te schicken, die koer die twee van der ridderscap te kyesen van den Sesthienen in der ordinancien nu ende voirtaen der stede wesen ende blijven sall elck in sijnen quartier, want dat die meyninge altijt voir ende nae geweest is". Hij belooft dat de keuze van de twee van de ridderschap voor de Zestienen voortaan door de vier hoofdsteden elk in zijn kwartier zal worden verricht. Verzoekt om twee afgevaardigden op woensdag over acht dagen [28 juli] ’s avonds bij hem in Lobith komen voor overleg op de volgende dag.
Opmerking tekst