Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 58

Nummer 58
Datum 28-05-1424
Documenttype maatregel
Plaats Onbekend
Vergadering 28-05-1424
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Gelijktijdig afschrift 173 Regest 528 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wij Johan here tot Egmont ende tot IJsselsteyne, ruwart der lande van Gelren, Walraven van Moirse here tot Bare, Willhem here to Bronchorst, Johan here tot Culenborgh ter Leck to Weerde ende Ackoy, Gijsbert van Bronchorst here to Batenborgh ende tot Anholt, Henrick here to Hoemoit, Roelant van Arendail here tot Welle, hofmeister, Henrick van Middachten, Derich van Arnhem, ridders, Derich ende Henrich heren to Wissche, Johan here to Broichusen ende tot Werdenburg, Johan here tot Wickrade erfkemerling des hertochdoms van Gelre, Rutger van Vlodorp, Reyner van Zeller huysmarschalck ende Peter van Steenbergen van Nyenbeke knapen ende voirt burgermeisteren, schepenen ende raet der hoeftstede slands van Gelre doen sementlike kont allen luden dat ende also
Explicit noch hindernisse en hedde sonder alle argelist. Gegeven in den jaere ons Heren dusent IIIIc vier ende twintich op den sonnendach Vocem jocunditatis.
Regest Johan heer tot Egmond ende tot IJsselstein, ruwaard van Gelre, en vijftien andere met name genoemde edelen (vnl. leden van de Zestien) en de regeringen van de vier hoofdsteden erkennen de brief en de voorwaarden, waarmee hertog Arnold Arnt to Boecoep tot zijn overste rentmeester heeft aangesteld, met o.m. bepaling dat deze geen gelden mag verleggen zonder hun medeweten of het merendeel van hen.
Opmerking tekst