Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 895

Nummer 895
Datum 08-07-1423
Documenttype besluit
Plaats Nijmegen
Vergadering 08-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Origineel 547 In de Betouw, Vervolg handvesten, p. 53-58 geen afbeelding beschikbaar
GA Roermond OSA Afschrift 16e eeuw 831 Regest 312 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Gelijktijdig afschrift 5452 Regest 604 pdf
Gelders archief Hert. archief Gelijktijdig afschrift 4.1 1-2 Nijhoff IV, nr. 1 (regest) pdf
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Afschrift 15e eeuw 3265 11-13 pdf
Limburgs archief Staten Overkwartier Afschrift 18e eeuw 1342 II 11-13v Regest 40 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief Handschriftenverz. Afschrift 18e eeuw 48 16-18v geen afbeelding beschikbaar
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Afschrift 16e eeuw 711 399-?? Regest 512 geen afbeelding beschikbaar
Regionaal archief Nijmegen OA Nijmegen Afschrift 16e eeuw 578 65v-67 Regest 170 geen afbeelding beschikbaar
Streekarch. Noordwest-Veluwe OA Elburg Afschrift 17e eeuw 1608 F 2 Regest 182 geen afbeelding beschikbaar
Incipit Wij Aernolt van der genaden Gaids hertoige van Gelre ende van Gulich ende greve van Zutphen voer ons, onse erven ende nakomelingen doen kondt allen luden die desen tiegenwerdigen brieff soelen sien off hoeren lesen ende bekennen mit desen selven […] onser stat Nijmegen geconfirmiert ende bestedicht hebben
Explicit Gegeven ende geschiet in onser stat Nijmegenn vurs. int jair onss Heren duysent vierhondert XXIII des donredages na Onser Liever Vrouwen dach Visitationis dat was optenn achtenn dach in der maendt van julio.
Regest Arnold, hertog van Gelre, bevestigt de stad Nijmegen in al haar oude rechten en privileges en hecht zijn goedkeuring aan het verbond dat de ridderschap en steden hebben gesloten. Hij stelt zijn vader Johan van Egmond tot ruwaard aan en verplicht zich een aantal nader omschreven punten te zullen nakomen, zoals geen beslissingen te nemen zonder goedkeuring van de Zestienen en inzake zijn huwelijk, het verpanden van goederen, het vergeven van ambten en het slaan van munten steeds de goedkeuring van de ridderschap en de vier hoofdsteden te vragen.
Opmerking tekst De akte is uitgevaardigd op een landdag te Nijmegen (zie lijst vergaderingen). De tekst komt overeen met die van de akte voor Roermond (8 juli) en Arnhem (11 juli). Het afschrift in RAL, SvO 1342 II is in Latijn en mist dagtekening. Het afschrift in HA 4.1 is allicht identiek met Nijhoff nr. 2181.