Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 899

Nummer 899
Datum 08-07-1423
Documenttype besluit
Plaats Nijmegen
Vergadering 08-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Limburgs archief Staten Overkwartier Origineel 479 Regest 36 pdf
GA Roermond OSA Afschrift 18e eeuw 345 27-28 Regest 311 geen afbeelding beschikbaar
Incipit
Explicit Gegeven ende geschiet in onsser stat tot Nymegen voirsseyt in den jaren onss Heren dusent vierhondert drye ende twintich des donredaigs na Onsser Liever Vrouwendage Visitationis dat was opten achten dach in den maent van julio.
Regest Arnold, hertog van Gelre, bevestigt de stad Roermond in al haar oude rechten en privileges en hecht zijn goedkeuring aan het verbond dat de ridderschap en steden hebben gesloten. Hij stelt zijn vader Johan van Egmond tot ruwaard aan en verplicht zich een aantal nader omschreven punten te zullen nakomen, zoals geen beslissingen te nemen zonder goedkeuring van de Zestienen en inzake zijn huwelijk, het verpanden van goederen, het vergeven van ambten en het slaan van munten steeds de goedkeuring van de ridderschap en de vier hoofdsteden te vragen.
Opmerking tekst De tekst komt behoudens de naam van de stad overeen met het privilege voor Nijmegen van dezelfde datum.