Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 9

Nummer 9
Datum 06-02-1495
Documenttype steun
Plaats Arnhem
Vergadering 03-02-1495
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Stads- en streekarchief Zutphen OA Zutphen Gelijktijdig afschrift 2387 1-2 pdf
GA Venlo OSA Gelijktijdig afschrift 1227-1 1-2v pdf
Gelders archief OA Arnhem Minuut 5816 1-2v pdf
Gelders archief Hert. archief Gelijktijdig afschrift 10 149-150v Nijhoff VI/1, nr. 122 pdf
Gelders archief Hert. archief Gelijktijdig afschrift? 15 51v-53 pdf
Incipit Averkomen vur eyn eyntlick antwoirt op die punten, dair die stede oire berait opgenomen hebben, ind as eirgisteren woensdach post Purificacionis Marie anno etc. XCV die antwoirt geven solden etc.

Soe dan as opt yrste punt van der verloissingen mijns jonckeren van Moirze geantwoirt is, woe hyrbevoerens twee pontschattingen bewillicht sijn, die men onvertaichlick gesatt, opt hoichtste gereckt ind terstont die eyn vur ind die ander na geboirt solde hebben etc.
Explicit Item die vergeven ampten ind wes van officien, domeynen, vergeven off ymant begiffticht were, die giften ind provisien doet te wesen, ind die officien tot onss gen. heren koicken to leggen.
Item die amptluyde oire rekenynge te doin ind van allen bruecken in onss genadigen heren koicken na gelegentheit dess amptz to bringen.
Regest De vergadering behandelt vier punten:

1) de verlossing van de jonkheer van Meurs
2) de onderhoud van de hertog, waarvoor een bieraccijns wordt ingesteld voor zes jaar
3) de lening van 2000 golden gulden voor de reis naar de keurvorsten vanwege Karels titel
4) toekomstige lasten
Opmerking tekst