Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 900

Nummer 900
Datum 11-07-1423
Documenttype besluit
Plaats Arnhem
Vergadering 11-07-1423
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. archief Origineel 2561 Nijhoff IV, nr. 2 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Origineel 1050 Regest 606 geen afbeelding beschikbaar
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 15e eeuw 1076 22-24 pdf
Gelders archief Hert. archief Afschrift 15e eeuw 195 3-4v pdf
Gelders archief OA Arnhem Afschrift 15e eeuw 1075 5v-7 pdf
Incipit
Explicit Des wy te orkunde gantzer, vaster, erffliker ende eweliker stedicheit onsen segell van onser gerechter wetenheit, gueden wille, voersonnen voirrait ende sunderlingen bevele aen desen brieff hebben doen ende heiten hangen.
Geschiet ende gegeven in onser stat van Arnhem voirscr. in den jaeren onss Heren dusent vierhondert dry ende twintich des sonnendaiges na andach Onser Liever Vrouwen dage Visitacionis.
Regest Arnold, hertog van Gelre, bevestigt de stad Arnhem in al haar oude rechten en privileges en hecht zijn goedkeuring aan het verbond dat de ridderschap en steden hebben gesloten. Hij stelt zijn vader Johan van Egmond tot ruwaard aan en verplicht zich een aantal nader omschreven punten te zullen nakomen, zoals geen beslissingen te nemen zonder goedkeuring van de Zestienen en inzake zijn huwelijk, het verpanden van goederen, het vergeven van ambten en het slaan van munten steeds de goedkeuring van de ridderschap en de vier hoofdsteden te vragen.
Opmerking tekst De tekst komt overeen met die van de akte voor Nijmegen en Roermond die op 8 juli werden uitgevaardigd.