Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584

 
English | Nederlands

Details van document 904

Nummer 904
Datum tussen 12-09-1425 en 17-09-1425
Documenttype bepaling
Plaats [Arnhem]
Vergadering 12-09-1425
Archief
archief archieffonds vormcode inv. nr. folio druk pdf
Gelders archief Hert. arch. Buren Gelijktijdig afschrift Aanw. 1884, 19 147-152 pdf
Incipit Item opt yrste punt onder anderen woirden dat die here van Egmond up allen steden daer dat geburt sweer als een ruwairt schuldich is te doen etc.
Antworde doe die here van Egmond yrst tot Nymmegen van mijnen genedigen here den ridderen, knechten ende steden gemeynliken slands van Gelre, aengenomen, ontfangen ende gesait worde tot enen ruwairt te wesen
Explicit Item up dat IX punt als van den Grave? ende up dat X punte als van den lande van Borne, dair ... dat lant gesyndt dat men die loessen woulde etc. Antwort [dat?] mijne genedige here dat sunderlingen ende van herten soe? gerne dede als dat mogelick is, want hoen ende sijnen landen dair trefliken macht aen leget [...]
Item up dat XI punt als van den onrechten tolle tot Ra[vensweerd is?] versproken also dat men sich vermoedt dat dair van ... een dachvert wesen sall ende dan sall men all dat be... dat men kan, mer men moet aensien als men ... chts ... van den ghenen ... gedaen hebben daromme die ... ge... is.
Regest Lijst van antwoorden van ruwaard Jan van Egmond en hertog Arnold op elf klachten van de landschap over onder meer de landsregering, de onwettige tollen, het interdict, het functioneren van de Zestienen en over het conflict met de hertog van Berg en met de hertog van Kleef.
Opmerking tekst Het katern heeft de contemporaine aantekening: Gesynnen der lande ende antworde darop ex parte domini. Het document is ongedateerd, maar het kan m.i. in september 1425 geplaatst worden als een finale "afrekening" van het ruwaardschap van Jan van Egmond, zie lijst Dagvaarten.