Afkortingen

 
English | Nederlands

Geraadpleegde bronnen

6. Lijst van afkortingen in de bronnenpublicaties en literatuur

BIMGRU Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht
BM Gelre Bijdragen en Mededelingen Gelre
BMHG Bijdragen en Medede(e)lingen van het Historisch Genootschap (gevestigd in Utrecht)
BVGO Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
RGP Rijks Geschiedkundige Publicatiƫn
VROA Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven
WG Werken uitgegeven door Gelre
WHG Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap

vorige pagina