Bronnenpublicaties

 
English | Nederlands

Geraadpleegde bronnen

4. Bronnenpublicaties en artikelen met gedrukte bronnen uit 15e en 16e eeuw in bijlage

 • Alberts, W.J. (ed.), Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459). WHG. Derde serie 79 (Utrecht 1952).
 • --, , J.Th. Minderaa, H.J. van der Vegt (eds.), ‘De overrentmeestersrekening van Zutphen over 1472-1473’, in: BMHG 71 (1957), 1-159.
 • --, ‘De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457-1458’, in: BMHG 77 (1963), 51-189.
 • --, ‘De Arnhemse stadsrekening van 1447/1448’, in: BMHG 79 (1965), 105-218.
 • --, De stadsrekeningen van Arnhem. Deel IV 1420-1427 (Groningen/Arnhem 1978)
 • --, De stadsrekeningen van Arnhem. Deel V 1428-1432 (Arnhem 1985)
 • Altmann, W. (ed.), Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437). 2 dln. Regesta imperii XI (Innsbruck 1896-1900).
 • Below, G. von (ed.), Landtagsakten von Jülich-Berg 1400-1610. Erster Band: 1400-1562 (Düsseldorf 1895).
 • Berkenvelder F.C. (ed.), Zwolse regesten 1350-1500. 6 dln. (Zwolle 1980-1997).
 • Blockmans, W.P. (ed.), Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (5 januari 1477 – 26 september 1506). Eerste deel: Tot de vrede van Kadzand (1492) (Brussel 1973).
 • Bondam, P. (ed.), Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie. 5 dln. (Utrecht 1779-1781).
 • Bosscha Erdbrink, G.R. (ed.), Het ‘Keuckenboeck’ van de tollenaar van Lobith 1428/29. Fontes minores Medii Aevi XVIII (Groningen 1979).
 • Dalen , A.G. van, ‘Van Bourgondië tot Oostenrijk. Gelre van 1477 tot 1483, naar de briefwisseling van Oswald, heer van den Bergh’, in: BM Gelre 59 (1960), p. 49-138.
 • Flament, A.J.A., ‘De pogingen van Antoon hertog van Lotharingen voor de hertogskroon van Gelderland’, in: BM Gelre 23 (1920), p. 49-56.
 • Haga, A., ‘Twee brieven betreffende hertog Adolf’s kinderen’, in: BM Gelre 29 (1926), p. 171-173.
 • Hasselt, G. van (ed.), Stukken voor de vaderlandsche historie. 4 dln. (Arnhem/Amsterdam 1792-1793).
 • --, Arnhemsche oudheden. 3 dln. (Arnhem 1803-1804).
 • --, Geldersche oudheden. Deel 1 (Arnhem 1806).
 • --, Roozendaal als de prachtigste bezitting van de Geldersche graven en hertogen en derzelver hofhouding aldaar (Arnhem 1808).
 • Hoefer, F.A., ‘Het verdrag van 6 juli 1432’, in: BM Gelre 7 (1904), p. 137-150.
 • Hofman, J.H., ‘Gelderland en de hertog van Anjou’, in: BVGO nieuwe reeks 7 (1872), p. 294-306.
 • Japikse, N. (ed.), Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. [gebruikt I-IV 1576-1584]. RGP 26, 33, 41 en 43 (’s-Gravenhage 1915-1919).
 • Keussen, H. (ed.), Urkundenbuch der Stadt und Herrlichkeit Krefeld und der Grafschaft Mörs. Deel 1 799-1430 (Krefeld 1938).
 • --, Deel 2: 1431-1480 (Krefeld 1939).
 • --, Deel 3: 1481-1540 (Krefeld 1940).
 • --, Deel 4: 1541-1600 (Krefeld 1940).
 • Keverling Buisman, F., ‘Het Tractaat van 12 september 1543. De tekst’, in: Keverling Buisman, F. (eindredactie), O. Moorman van Kappen, H. de Schepper en M. van Driel, Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993. WG 43 (Hilversum 1993), p. 267-277.
 • Kluiver, J.H. (ed.), De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584. Nederlandse historische bronnen 4 (Hilversum 1984).
 • Kuske, B. (ed.), Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter. Erster Band: 12. Jahrhundert bis 1449 (Bonn 1923).
 • Lacomblet, Th.J. (ed.), Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs usw. Deel 4: 1401-1609 (Düsseldorf 1858).
 • Loon W. van (ed.), Groot Gelders placaet-boeck. 2 dln. (Nijmegen 1701-1703).
 • Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen (Den Haag 1939).
 • --, ‘De lijst van bannerheerlijkheden en andere hoge heerlijkheden in Gelre en Zutphen van 1569’, in: BM Gelre 68 (1974-1975), p. 143-159.
 • Mieris, F. van (ed.), Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland. Deel IV (Leiden 1756).
 • Muller P.L. en Alph. Diegerick (eds.), Documents concernant les relations entre le duc d’Anjou et les Pays-Bas (1576-1583). Tome III. WHG Nieuwe serie 57 (‘s-Gravenhage 1891), nr. DIV.
 • Niermeyer, J.F. (ed.), Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 (Groningen/Batavia 1939), nr. 76.
 • Nijhoff, I.A. (ed.), Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd.
 • --, IV Arnold van Egmond, hertog van Gelre (1423-1473) (Arnhem 1847)
 • --, V De Bourgondische heerschappij (1473-1492) (Arnhem 1851)
 • --, VI,1 Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van Zutphen (1492-1513) (Arnhem 1859)
 • --, VI,2 Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van Zutphen (1514-1528) (Arnhem 1862)
 • --, VI,3 Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van Zutphen (1529-1538) (bewerkt door E.L. Lenting) (’s-Gravenhage 1875)
 • --, ‘Eerste handelingen van Jan graaf van Nassau-Katzenellenbogen, als stadhouder des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen’, in: BVGO 1 (1837), p. 104-144 en 2 (1840), p. 49-69.
 • --, ‘Aanstelling van graaf Jan van Nassau Katzenellenbogen als stadhouder des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen’, in: BVGO 2 (1840), p. 49-69.
 • Nüsse, K., Die Entwicklung der Stände im Herzogtum Geldern bis zum Jahre 1418 nach den Stadtrechnungen von Arnheim (Keulen 1958).
 • Paravicini, W., ‘Moers, Croy, Burgund. Eine Studie über den Niedergang des Hauses Moers in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts’, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 179 (1977), p. 7-113.
 • Rohdich. M., Münster und der Niederrhein während des Reichskrieges gegen Karl den Kühnen 1474-75 und während der Wirren in Geldern 1478-82 (Berlijn 1914).
 • Rosenfeld, P., ‘De briefwisseling van Philippe de Montmorency-Nivelle met Philips II, de hertog van Savoye en Margaretha van Parma’, in: BM Gelre 53 (1953), p. 219-283.
 • Schevichaven. H.D.J. van, ‘Nijmegen en Karel van Egmond’, in: BM Gelre 4 (1901), p. 1-55.
 • Schevichaven, H.H.J. van, J.C.J. Kleijntjes en L. Sormani (eds.), Rekeningen der stad Nijmegen (1382-1543). 8 dln. (Nijmegen 1910-1919).
 • Sloet, J.J.S. baron, ‘Voorstellen tot regeling van het onderhoud van ’s hertogs staat, anno 1500’, in: BM Gelre 5 (1902), p. 373-381.
 • Starink, G.A., ‘Na den dood van hertog Karel van Gelre’, in: BM Gelre 10 (1907), p. 237-243.
 • Stein, W. (ed.), Hansisches Urkundenbuch. Deel X (Halle/München/Leipzig 1907).
 • Veen, J.S. van, ‘Toelichting tot de geschillen over hertog Arnolds belening met Gelre en Zutphen’, in: BM Gelre 6 (1903), p. 267-270.
 • -- (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567. WG 11 (Arnhem 1914).
 • --, De laatste regeeringsjaren van hertog Arnold (1456-1465). WG 14 (Arnhem 1920).
 • --, ‘Hertog Adolfs eerste regeeringsjaar’, in: BM Gelre 27 (1924), p. 184-227.
 • --, ‘Bijdragen tot de geschiedenis des jaars 1466’, in: BM Gelre 31 (1928), p. 1-59.
 • --, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der jaren 1467 en 1468’, in: BM Gelre 32 (1929), p. 45-128.
 • --, ‘,,Informatie” betreffende gebeurtenissen uit de jaren 1477 en 1478’, in: BM Gelre 37 (1934), p. 269-291.
 • Volmer, B., ‘Die Belagerung Arnheims und seine Verpfändung an Kleve (1467-1483)’, in: BM Gelre 27 (1924), p. 129-156.
 • Wall, P.H. van de, Handvesten, privilegien […] der stad Dordrecht. Deel 3 (Dordrecht 1774).
 • Wartena, R. (ed.), De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. 3 dln. (Zutphen 1977).
vorige pagina
volgende pagina