Literatuur

 
English | Nederlands

Geraadpleegde bronnen

5. Literatuur

 • Alberts, W. Jappe, De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459. BIMGRU te Utrecht 22 (Groningen/Djakarta 1950)
 • --, ‘De eerste Bourgondische bezetting van Gelre (1473/1477)’ in: W.J. Alberts en F. Ketner, Nederrijnse studiën XIIIIe-XVe eeuw. BIMGRU 27 (Groningen 1954), p. 49-82.
 • --, De Staten van Gelre en Zutphen. Deel II 1459-1492. BIMGRU 29 (Groningen 1956).
 • --, ‘Gelderland van 1543-1566’, in: P.J. Meij, W.J. Alberts e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 (Zutphen 1975), p. 79-96.
 • --, Geschiedenis van Gelderland tot 1492 (Zutphen 1978).
 • Cauchies, J.M., Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne (Turnhout 2003).
 • Driel, M. ‘Gelre vóór 1543’, in: Keverling Buisman, F. (eindredactie), O. Moorman van Kappen, H. de Schepper en M. van Driel, Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993. WG 43 (Hilversum 1993), p. 83-108.
 • Ehm, P., Burgund und das Reich. Spätmittelalterliche Aussenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465-1477). Pariser Historische Studien 61 (München 2002).
 • Gent, M.J. van, ‘Om trefliken saken den lande aengaende. Landelijke bijeenkomsten in het hertogdom Gelre uit 1423-1584 in een databank’, in: BM Gelre 94 (2003), p. 26-46.
 • Geurts, P.A.M. en A.E.M. Janssen, ‘Gelderland van 1566-1609’, in: P.J. Meij, W.J. Alberts e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 (Zutphen 1975), p. 97-131.
 • Heidrich, P., Der geldrische Erbfolgestreit 1537-1543 (Kassel 1896).
 • Henrichs, L., Das alte Geldern. Gesammelte Schriften zur Stadtgeschichte (Geldern 1971).
 • --, Geschichte des Stadt und des Landes Wachtendonk. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend (2e druk Kevelaer 1973).
 • Hout, L. van, ‘Arnold van Egmond en de erfopvolging in Gelre’, in: Evers, M., W.Th. M. Frijhoff, G. Nijsten [e.a., red.], Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (Utrecht 2003), p. 109-114 (noten op p. 523-525).
 • Keverling Buisman, F., ‘Het Tractaat van Venlo, 12 september 1543. Inhoud, ratificatie en overlevering’, in: Keverling Buisman, F. (eindredactie), O. Moorman van Kappen, H. de Schepper en M. van Driel, Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993. WG 43 (Hilversum 1993), p. 247-266.
 • Lenting, Ed., ‘De benoeming van graaf Johan van Nassau tot stadhouder van Gelderland’, in: Kronijk van het Historisch Genootschap 20 (1864), p. 82-111.
 • Lindeijer, M.J.F., ‘Lotgevallen van de Gelderse bede van 1547. “Een contributie tot vryonge ende wederlossinge der verpande domeynen”’, in: BM Gelre 82 (1991), p. 6-27.
 • Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen (’s Gravenhage 1939).
 • Meester, G.A. de, Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden. 2 dln. (Harderwijk 1864).
 • Meij, P.J., ‘Gelderland van 1492-1543’, in: P.J. Meij, W.J. Alberts e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 (Zutphen 1975), p. 13-78.
 • Nettesheim, F., Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern (2e druk Kevelaer 1963).
 • Nijhoff, I.A., ‘Jan graaf van Nassau, het stadhouderschap van Gelderland verlatende’, in: BVGO 2 (1840), p. 161-191.
 • Paravicini, W., Die Preussenreisen des Europäischen Adels . Teil I (Sigmaringen 1999).
 • Paravacini, W., S. Dünnebeil en H. Kruse [e.a.], Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). 2 dln. (Frankfurt am M./Berlijn 1995).
 • Slichtenhorst, A. van, XIV Boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem 1653; onveranderde herdruk Arnhem 1967).
 • Struick, J.E.A.L., Gelre en Habsburg 1492-1528. WG 30 (Arnhem 1960).
 • Wellens, R., Les États généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau. Tome premier (Heule 1974).
 • Zijp, A., De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof 1543-1566. WG 10 (Arnhem 1913).

  vorige pagina volgende pagina