Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Zittingen (de integrale tekst per zitting)

ZITTING A: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.
ZITTING B: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 10 maart tot 10 april 1637.
ZITTING C: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 22 april tot 20 mei 1637
ZITTING D: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 8 juli tot 15 augustus 1637
ZITTING E: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 15 september tot 17 oktober 1637
ZITTING F: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 2 tot 22 december 1637
ZITTING G: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 16 februari tot 2 april 1638
ZITTING H: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 15 april tot 28 april 1638
ZITTING I: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 10 juli tot 6 augustus 1638
ZITTING J: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 8 september tot 10 oktober 1638
ZITTING K: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 4 mei tot 26 mei 1639
ZITTING L: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 13 juli tot 6 augustus 1639
ZITTING M: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 6 september tot 21 oktober 1639
ZITTING N: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 2 tot 5 november 1639
ZITTING O: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 28 februari tot 5 april 1640
ZITTING P: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 12 april tot 27 april 1640
ZITTING Q: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 14 juni tot 4 september 1640
ZITTING R: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 11 september tot 13 oktober 1640
ZITTING S: Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 24 oktober tot 3 november 1640