Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'G'. Er zijn 12 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck 1828-1837
Uitgave van de door Anton Reinhard Falck, als Nederlands ambassadeur in Londen, tussen 1828 en 1837 samengestelde gedenkschriften.
Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Selectieve tekstuitgave van documenten betreffende de politieke geschiedenis van Nederland over de periode van de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving bij Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I.
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Uitgave van rekeningen, boedelinventarissen en goederenlijsten van personen uit de Nederlanden van wie bezittingen in 1568-1570 geconfisqueerd zijn, omdat zij zouden hebben meegewerkt aan de Nederlandse Opstand.
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Een reeks met de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden een algemeen verslag geven over het bedrijf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen ontvangen uit de vestigingen.
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst
Tussen 1816 en 1840 verschenen de vier delen van de Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst van Roeland van Eynden (1747-1819) en Adriaan van der Willigen (1766-1841). Het ging de samenstellers vooral om het beschrijven van eigentijdse kunstenaars.
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken
Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken, uitgegeven in samenwerking met het Arsip Nasional Republic Indonesia.
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Database van de belangrijkste basisgegevens betreffende de overheidsfinanciën van de gewesten Holland, Utrecht, Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe ten tijde van de Republiek.
Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
Officiëel orgaan van het gelijknamige wetenschapshistorisch genootschap, dat de geschiedenis van de geneeskunde, de wiskunde en natuurwetenschappen en de techniek bestreek.
Gezantschapsberichten uit Wenen van 1670 tot 1720
Uitgave van de ambtelijke brieven van de verschillende Nederlandse gezanten aan het keizerlijke hof te Wenen gericht aan de griffier van de Staten-Generaal, aan de raadpensionaris van Holland of aan de stadhouder.
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Onderzoeksgids aangaande het archiefmateriaal, de toegangen daarop en institutionele gegevens van de centrale regeringsorganen, zoals ministeries, de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat in de periode 1814-1940.
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
De onderzoeksgids geeft een overzicht van de bronnen voor onderzoek naar de sociale en economische geschiedenis in Holland, Zeeland, Gelre en het Sticht (Utrecht en Overijssel) tussen circa 800 en 1500.
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Tussen 1851 en 1856 publiceerde de theoloog/kerkhistoricus Barend Glasius (1805-1886) zijn biografisch woordenboek 'Godgeleerd Nederland'. Hij schreef dit naslagwerk naast zijn werkzaamheden als predikant van Geertruidenberg, waar hij van 1836 tot 1879 heeft gestaan.