Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'M'. Er zijn 4 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Digitale versie van de vier delen Maritieme Geschiedenis van Nederland.
Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 1921-2002
De Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome was een jaarboek waarin de leden van de academische staf en anderen wetenschappelijke bijdragen publiceerden die samenhingen met eigen onderzoek of dat van het instituut.
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Uitgave van dertig overzichtsrapporten die tijdens het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie door gouverneurs van Ambon aan hun opvolgers werden nagelaten.
Methoden en technieken van bronontsluiting
Methodische en technische aspecten van het ontsluiten en uitgeven van bronnen.