Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'N'. Er zijn 11 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen
Digitale versie van de eerste tien delen van het Nationaal Biografisch Woordenboek van Vlaanderen.
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Een selectieve uitgave van kerndocumenten uit archiefcollecties. Tezamen maken deze de beleidsintenties en de wording van het Nederlandse Europabeleid inzichtelijk.
Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied 1670-1870
Deze database biedt toegang tot historische bronnen betreffende de vorming en ontwikkeling van multiculturele maatschappijvormen in het Caraïbisch gebied.
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Uitgave van tien memories van overgave en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Met Malabar wordt het zuidelijk gedeelte van de westkust van het huidige India aangeduid.
Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1969
De periode 1945-1969 bestrijkt de dekolonisatie van Indonesië vanaf de capitulatie van Japan in 1945 tot en met de Daad van Vrije Keuze van 1969, die de aansluiting van westelijk Nieuw-Guinea bij de Republiek Indonesia bevestigde.
Nederlandsche Historiebladen
Digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van de Nederlandsche Historiebladen, jaargangen 1938-1941.
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Tweetalige (Nederlands en Russisch) digitale versie van Nicolaas Witsens 17e-eeuwseboek over Binnen Eurazië, Noord en OostTartarye (North and East Tartary). Het boek behandelt de geografie, ethnografie, flora,fauna en taalkunde van Binnen Eurazië's afgelegen gebieden.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Dit lexicon bevat meer dan 22.000 beknopte levensschetsen van belangrijke of op zijn minst opvallende Nederlanders.
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Het naslagwerk was bedoeld als een correctie en aanvulling op De groote schouburgh van Arnold Houbraken, verschenen tussen 1718 en 1721. Hij geeft feitelijke informatie over de levensloop, de opleiding en het werk van Nederlandse kunstenaars die tussen 1630 en 1725 zijn geboren.
Notariele akten over de Archangelvaart 1594-1724
Deze database bevat gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1590-1724. Uit de akten is systematisch informatie overgenomen over het schip, de schipper, de bevrachter(s), de te varen route en de vrachtprijs
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Integrale weergave van de aantekeningen gemaakt door Nicolaas Stellingwerff, pensionaris van Medemblik, en Sybrand Schot, secretaris van Purmerend, tijdens de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland.