Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'O'. Er zijn 11 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd. De gids behandelt 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd bezig hielden met bestuur en rechtspraak in Nederland.
Onderzoeksgids Zorgverzekeraars 1870-1968
Onderzoeksgids voor de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van de Zorgverzkeraars, 1870-1968.
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Het project 'Commissies voor grondwetsherziening 1883-1983' ontsluit archiefmateriaal en andere documentatie van en over staatscommissies voor grondwetsherziening.
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Publicatie van brieven, notulen en andere stukken met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van de grondwet van 1814.
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Uitgave van documenten die de hoofdlijnen van het beleid van de regering op het terrein van ontwikkelingssamenwerking documenteren.
Oorkonden van de abdij Kloosterrade 1108-1381
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot de abdij Kloosterrade.
Oorkonden van Gelre en Zutphen tot 1326
Modern-kritische uitgave van de belangrijkste Gelderse oorkondegroepen, waaronder vrij veel onuitgegeven materiaal.
Oorkonden van Holland en Zeeland tot 1299
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot de graafschappen Holland en Zeeland tot 1299.
Oorkonden van Noord-Brabant tot 1312
Modern-kritische uitgave van oorkonden met betrekking tot Noord-Brabant in de periode tot 1312.
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301
Gedigitaliseerde versie van Utrechtse oorkonden bewerkt door S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner, uitgegeven in de periode 1920-1959.
Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis
Voordrachten en forumdiscussie van het jubileumsymposium van het ING uit 2002