Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'S'. Er zijn 7 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Saken van staet en oorlogh, het hoofdwerk van de geschiedschrijver, nieuwsagent en diplomaat Lieuwe van Aitzema (1600-1669) beschrijft de jaren 1621 tot en met 1669 uit de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hierin vormen authentieke documenten de ruggengraat van een strikt chronologisch geordend verhaal.
Scientiarum Historia, Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en de Geneeskunde (1959-2006)
Het Belgische tijdschrift was één van de voorlopers van het tijdschrift Studium.
Sociale Zekerheid 1890-1967
Online onderzoeksgids betreffende archiefmateriaal in de archieven van bovenlokale instellingen en personen die zich met de sociale zekerheid hebben beziggehouden.
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Deze databank bevat gegevens over zes “grote” sporten: Gymnastiek, Hockey, Korfbal, Schaken, Tennis en Voetbal. Het bevat de namen van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die vóór 31 december 1940 werden opgericht.
Staten en steden van Holland 1276-1544
Uitgave van bronnenmateriaal betreffende de vergaderingen van graaf en steden en steden onderling in Holland in de late Middeleeuwen als voorloper van de latere Staten van Holland.
Staten en steden van Zeeland 1318-1572
Uitgave van bronnenmateriaal betreffende de vergaderingen van graaf en steden en steden onderling in Zeeland in de late Middeleeuwen als voorloper van de latere Staten van Zeeland.
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Uitgave van de uitkomsten van de nijverheidsenquêtes die door de centrale overheid werden gehouden in de eerste helft van de 19e eeuw (1816, 1819, 1843 en 1848), met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.