Unlocking government archives of the early modern period

 
English | Nederlands

Augustus J. Veenendaal Jr. en Johanna Roelevink, eds.

Deze bundel artikelen is het resultaat van een internationale workshop, die in november 1994 door het voormalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werd georganiseerd. Uitgevers van historische bronnen, archivarissen en historici uit vijf landen discussieerden over de problemen en mogelijkheden met betrekking tot het ontsluiten van grote overheidsarchieven van de vroeg-moderne tijd. De bijdragen van de bundel hebben in enkele gevallen de vorm van de stand van zaken van een aantal uitgaveprojecten in en buiten Nederland en verder van een analyse van moderne methoden waarmee archiefmateriaal toegankelijk kan worden gemaakt, zoals microverfilming en een digitale opslag en beschikbaarstelling. De workshop viel samen met het verschijnen van het deel 1624-1625 van de uitgave van de Resolutiƫn van de Staten-Generaal.Inhoudsopgave

 1. J. Roelevink, Introduction
 2. D. Haks, TheInstitute of Netherlands History
 3. S.P. Anderson, The RoyalCommission on Historical Manuscripts: Target Groups of Users and theirNeeds
 4. B.S. Jackson, The'Calenders of State Papers' in Context
 5. E. Wolgast, The Edition ofthe 'Deutsche Reichstagakten'
 6. A. Kohler, TheCorrespondence of the Imperial Ambassadors to Spain in the lateSixteenth Century
 7. W.P. Blockmans,Reconstructing the Development of Governmental Organisation: Tasks andLimitations in Source Publication
 8. J. Roelevink, Navigating NewWaters: The Project 'Resolutions of the States-General1576-1670'
 9. Th.H.P.M. Thomassen, TheHistory of the Archives of the States-General and its Consequences fortheir Cataloguing and Editing
 10. K.J.P.F.M. Jeurgens, DutchSources from the Batavian-French Period
 11. P.K. Doorn, Cataloguing,Editing and Opening up in the Light of New Technologies
 12. G.T. Moran, IncreasingAccessibility tot Historical Collections: Micropublishing the EarlyModern Maps and Drawings of the General State Archives of theNetherlands
 13. A.Th. van Deursen, TheEdition of theResolutions of the States-General
<