Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795

 
English | Nederlands

Verzameld en uitgegeven door P.J. Blok (jaar van publicatie: 1909)

De Venetiaanse gezantschapsberichten vormen een informatierijke bron voor de politieke en diplomatieke geschiedenis van de periode voor 1800. De Relazioni zijn de eindverslagen die een gezant die van zijn post in den vreemde was teruggekeerd uitbracht aan de Senaat van Venetië. Achttien van zulke verslagen die de gezanten in Den Haag tussen 1607 en 1713 hebben opgesteld, zijn uitgegeven.

Zij bevatten vooral informatie over onderwerpen als de algemeen staatkundige verhoudingen in Nederland, de leidende personen, de economie, de financiën en de militaire aangelegenheden, maar ook over wat de Venetiaan karakteristiek vond aan Nederland, topografische bijzonderheden, de godsdienstige verhoudingen, de zeden en de gewoonten.

De Venetiaanse verslagen worden voorafgegaan door inleidingen van de bewerker van de bronnenuitgave waarin op inhoud en waarde van de verslagen wordt ingegaan en op andere bronnen wordt geattendeerd. In bijlagen zijn lijsten gegeven van de voor de geschiedenis van de Nederlanden in de 16e eeuw relevante verslagen en van de niet uitgegeven wekelijkse brieven van de gezant aan de Doge van Venetië.