Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918

 
English | Nederlands

Bewerkt door Ron de Jong

Sinds er in Nederland directe verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen worden gehouden, vormen de uitslagen voor die verkiezingen een belangrijke maatstaf voor de politieke verhoudingen in het land.

Uitslagen van verkiezingen in de 20e eeuw zijn relatief gemakkelijk te achterhalen. Voor de 19e-eeuwse verkiezingen is dit veel lastiger. Het project beoogt aan dit probleem tegemoet te komen en onderzoekers dus een middel in handen te geven dat als naslagwerk kan dienst doen, maar ook kan dienen om de verkiezingsuitslagen te analyseren en te interpreteren. De publicatie bestaat uit per kiesdistricten per verkiezing gerangschikt gegevens, zoals aard van de verkiezing, omvang van het electoraat, opkomst en aantal stemmen per genoemde kandidaat. Door middel van krantenonderzoek zal aanduiding plaatsvinden van de vermoedelijke politieke kleur van de kandidaten.

Voor een algemeen overzicht van de districtsverkiezingen kunt u terecht bij de inleiding; de werking van de database is toegelicht in de handleiding

De gegevens zijn toegankelijk op: