gemeenten_per_district

 
English | Nederlands

Leeuwarden

<< verkiezingsuitslagen

deeluitmakende gemeenten | bevolkings samenstelling | opmerkingen

Gemeenten die deel uitmaakten van het district Leeuwarden
gemeentenaam 1848 1850 1888 1897
Barradeel        
Bildt ('t)        
Bolsward        
Franeker        
Franekeradeel        
Harlingen        
Idaarderadeel        
Leeuwarden        
Leeuwarderadeel        
Menaldumadeel        
Tietjerksteradeel        
Wonseradeel        
 

In de inleiding staan de perioden


Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren