gemeenten_per_district

 
English | Nederlands

Sneek

<< verkiezingsuitslagen

deeluitmakende gemeenten | bevolkings samenstelling | opmerkingen

Gemeenten die deel uitmaakten van het district Sneek
gemeentenaam 1848 1850 1888 1897
Aengwirden        
Baarderadeel        
Doniawerstal        
Gaasterland        
Haskerland        
Hemelumer Oldephaert        
Hennaarderadeel        
Hindeloopen        
Idaarderadeel        
Lemsterland        
Opsterland        
Rauwerderhem        
Schoterland        
Sloten        
Smallingerland        
Sneek        
Stavoren        
Utingeradeel        
Wijmbritseradeel        
Workum        
Ylst        
 

In de inleiding staan de perioden


Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren