Verzekeringsfondsen

 
English | Nederlands

Steden

52 steden gevonden pagina: 1 2 »
Naam Provincie Tekst
Alkmaar Noord-Holland Geen van de drie traditionele bossen werd door het departement geacht tot de beoogde instellingen te behoren. Zij werden dan ook niet in de tabellen opgenomen.In het Armverslag 1878 staat Alkmaar nog vermeld...
Amersfoort Utrecht Alle fondsen in Amersfoort geven in 1827 alleen begrafenisvoorzieningen. Op basis van de gegevens voor Amersfoort is bij opheffing van de verschillende bussen een schatting gemaakt van het ledental van...
Amsterdam Noord-Holland De opgaven voor het Armverslag door Amsterdam zijn altijd zeer onvolledig of ontbreken geheel en al. Een reconstructie van bestaan en ondergang van de bussen in Amsterdam is daarmee op basis van de gegevens...
Bergen op Zoom Noord-Brabant Bewerking statistiek: in 1832 werd een fonds minder opgegeven. Dit zou het gilde der Meersche kunnen zijn: dit werd sinds de oorspronkelijke opgave nooit meer genoemd. In de departementale lijst, uit 1901...
Breda Noord-Brabant Zowel in 1866 als in 1867 werden er twee fondsen meer gemeld, waarvan er enkele weigerden opgaven te doen. Over 1869 verstrekte Breda de volledige opgave. Daaruit bleek dat het hier grotendeels om agentschappen...
Brielle Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1830 264; 1835 436; 1840 535; 1845 585; 1850 548; 1855 556; 1860 551; 1865 515; 1870 476; 1875 574.
Bussum Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1827 171; 1829 199; 1835 205; 1839 209, erna geen gegevens meer.
Delft Zuid-Holland Zoals uit de hieronder opgegeven ledenaantallen blijkt, lopen deze soms nogal uiteen voor de eerste opgave uit 1827, die naar wij mogen aannemen betrekking hadden op het jaar 1826 en de opgaven voor de...
Deventer Overijssel Ledenverloop volgens Armverslag: 1830 224; 1835 166; 1840 151; 1845 165; 1850 148; 1855 154; 1860 176; 1865 1838; 1870 2220; 1875 3373.
Dordrecht Zuid-Holland De Dordrechtse jaarboekjes geven uitgebreide opgaven over de daar bestaande zieken- en begrafenisfondsen en agentschappen van elders gevestigde maatschappijen. Deelnamecijfers voor de verschillende fondsen...
Edam Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1852 921; 1855 1090; 1860 1568.
Franeker Friesland Bij de inventarisatie in 1827 meldt het stadsbestuur, dat dergelijke bussen niet bestaan. Wel zegt het er van op de hoogte te zijn, dat enige ambachtslieden zich verenigd hebben om bij ziekte of overlijden...
Gorinchem Zuid-Holland In 1842 en 1846 wordt een fonds meer opgegeven. In 1847 verdween er een. Onduidelijk is om welke fondsen het ging. Het is ook mogelijk, dat de fondsen zonder leden nu eens wel, dan weer niet in de statistiek...
Gouda Zuid-Holland GS deelde mee, dat beide bussen ±10 jaar bestonden. Andere bronnen geven echter een veel oudere datum.Leden volgens Armverslag: 1830 3265; 1835 3240; 1840 2366; 1845 2257; 1850 3051; 1855 2794; 1860...
Groningen Groningen Leden volgens Armverslag: 1855 1215; 1860 3551; 1865 2744; 1870 2414; 1875 2335; 1879 1322.
Haarlem Zuid-Holland De opgave van het aantal bussen te Haarlem varieert, zonder dat hierover veel nadere toelichting wordt gegeven. Het is dan ook de vraag of die variatie slechts een kwestie van administratieve tekortkoming...
Harlingen Friesland De busmeesters weigerden van 1848 t/m 1851 allen opgaven te doen. Ook in latere jaren weigert een van de bussen af en toe opgave te doen. Onduidelijk is welke bus. De ene bus had in 1855 337 leden, dat...
Hellevoetsluis Friesland Leden volgens Armverslag: 1830 700; 1835 850; 1840 981; 1845 1111; 1850 1246; 1855 1575; 1860 1748; 1865 1814; 1870 1956; 1875 1994.
Hilversum Zuid-Holland Voorzover de provincie het aantal zieken- en begrafenisbussen afzonderlijk per gemeente meldde, bestonden er in Hilversum vanaf 1828 steeds 5 en vanaf 1851 zes bussen. De namen van de in 1827 bestaande...
Hoorn Zuid-Holland Na 1848 weigeren de bussen in Hoorn inlichtingen te geven en verdwijnen uit de statistiek. Bij de gegevensverzamelingen uit het eind van de negentiende eeuw bleken zij nog wel te bestaan. Alleen de in...
Joure Friesland (Een van de) fondsen weigerde regelmatig de gevraagde gegevens te leveren.Leden volgens Armverslag: 1831 156; 1836 191; 1842 598; 1845 547; 1850 421; 1855 599; 1860 1010; 1866 1132; 1869 1181; 1874 1097....
Kampen Overijssel Kampen deelt mee, dat de bussen gildenfondsen zijn, die zoveel mogelijk door het plaatselijk bestuur in stand worden gehouden. Medische hulp wordt door de stadsdoctoren gegeven, terwijl medicijnen eventueel...
Kollumerland Friesland Leden volgens Armverslag: 1831 313; 1836 305; 1842 274; 1845 268; 1850 125 (1 geen opgave); 1869 230; 1874 236.Na 1855 weigerden de bestuurders jarenlang opgaven te verstrekken.
Koog aan de Zaan Zuid-Holland NA, Armwezen, 25 okt. 1849 wordt in de Nota van Toelichting op het Armverslag meegedeeld, dat een van de bussen door de cholera van 1848 erg achteruitgegaan was. De bus had in 1848 1946 leden. Gevreesd...
Kralingen Friesland Vanaf 1852 weigeren alle Kralingse bussen gegevens voor de statistiek te verstrekken, alleen het aantal bussen wordt vanaf die tijd vermeld.
Krommenie Zuid-Holland Volgens de Enquête van 1812 bestonden er in Krommenie toen ook al 2 begrafenisbussen. (Archief NH, 425, band 2, 7 aug. 1812). In 1823 of 1824 wordt er een begrafenisfonds te Krommenie goedgekeurd....
Laren Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1829 500; 1835 440; 1837 515.
Leeuwarden Friesland In de enquête 1812 wordt slechts het bestaan van 10 bussen gemeld zonder nadere specificatie. N. Slokker heeft meer details over de situatie in 1812 weten te achterhalen. De gegevens over 1812 zijn,...
Loosdrecht Utrecht Leden volgens Armverslag: 1830 363; 1835 406; 1840 270; 1845 275; 1850 318; 1855 322; 1860 370; 1865 397; 1870 369; 1875 315.
Maastricht Limburg Bij de inventarisatie in 1827 werd de Schrijnwerkersbus opgegeven, maar toen de opgaven vanaf 1840 hervat werden, kwam deze niet voor, hoewel hij nog wel bestond. In 1870 moest een niet nader genoemde...
Middelburg Zeeland Aanvankelijk schrapte het departement de drie dragerscolleges uit de statistiek. Zeeland bleef deze echter opgeven, hoewel zij vaak de gevraagde gegevens niet verschaften. In 1855 daalt het aantal bussen...
Monnickendam Zuid-Holland Bij de opgaven nav de vragen van het departement werden de reglementen van twee fondsen opgestuurd. In de jaarlijkse statistiek ontbreekt echter een opgave van Monnickendam. Pas in 1863 komt deze plaats...
Muiden Zuid-Holland Bij de inventarisatie in 1827 werden er twee bussen te Muiden en een te Muiderberg, dat dezelfde burgemeester had, aangemeld. In het gedrukte verslag werden er slechts twee bussen voor Muiden gemeld en...
Naaldwijk Friesland Leden volgens Armverslag: 1843 565; 1846 313; 1850 262; 1853 188. De enquête 1845 maakte slechts melding van 1 bus.
Naarden Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1829 236; 1833 198; 1834 160; 1835 150; 1836 158; 1837 170.
Roermond Limburg Ledenverloop Roermond: het ledental schommelt tussen de 1600 en 1700, waarbij niet steeds alle bussen de gevraagde gegevens verstrekten. Na het midden van de jaren zestig zet een daling in. In de jaren...
's-Gravenhage Zuid-Holland Geen van de door Den Haag ingestuurde reglementen is in het archief teruggevonden. In 1852 vroeg echter de Franse consul informatie over in Nederland bestaande onderlinge verzekeringen. In dat kader vroeg...
Schiedam Zuid-Holland Veel Schiedamse fondsen weigerden vrijwel voortdurend opgaven te verstrekken. Alleen bij het originele onderzoek uit 1827 zijn door vrijwel alle fondsen gegevens verstrekt. In 1830 waren er 5 fondsen,...
Tegelen Limburg Tegelen geeft nooit een naam op voor de aangemelde fondsen. P.J.M. Teeuwen, Uit aarde geschapen. Aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid binnen het oude industriegebied van Noord-Limburg...
Tilburg Noord-Brabant Voortbestaan traditionele bussen: G.F.A. de Jong, `Enige sociale aspecten van de arbeid in de textielindustrie gedurende de negentiende eeuw' in Van den Eerenbeemt, Schurinks (ed), De opkomst van Tilburg...
Utrecht Friesland Voor de stad Utrecht zijn nog enkele namen van fondsen bekend, waarvan niet duidelijk is of zij ooit gefunctioneerd hebben. Dit waren: Algemeene Ziekenbus, Opgericht: 1852 (BiZa inv. 1076, 18 okt. 1852,...
Velsen Zuid-Holland De bussen uit Velsen deden nooit opgaven; vanaf het begin van de jaren zeventig kwamen zij ook niet meer in de statistiek voor.
Venlo Limburg Een groot deel van de fondsen in Venlo weigert consequent opgaven te verstrekken. In 1827 ontbrak Venlo; in 1840 12, 1841 10, 1845 8, 1852 12, 1861 13, 1862 14 bussen opgegeven. Men wantrouwde de bedoelingen...
Vlissingen Zeeland Voor Vlissingen werden geen reglementen opgestuurd, alleen een lijst met daar aanwezige sociëteiten die alleen een begrafenisvoorziening boden. Exacte gegevens zijn moeilijk te reconstrueren, omdat...
Weesp Zuid-Holland Leden volgens Armverslag: 1829 102; 1833 236; 1834 260; 1835 318; 1836 368; 1837 389; 1852 122; 1855 129; 1860 192.
Woerden Zuid-Holland Woerden stuurde de reglement van de Steen- of pannebakkersbos, de Schippersbos en de Kleermakersbos op die echter geen van allen in het archief zitten.Leden volgens Armverslag (is eigenlijk vrijwel en...
Workum Friesland 1850 wordt gemeld, dat de drie bussen te Workum niet meer bestaan. Zij waren slechts sinds kort voor het armverslag opgegeven. Op centraal niveau zijn er geen gegevens over de fondsen te vinden.
Zaandam Zuid-Holland Het is onduidelijk welke bussen wanneer worden opgeheven. Een begrafenisbus komt al in 1828 niet meer in de statistiek voor. Er is vanuit gegaan, dat dit het Begrafenisfonds betrof. Volgens de statistiek...
Zierikzee Zeeland Leden volgens Armverslag: 1830 1585; 1835 1707; 1840 1588; 1845 1588; 1850 1933; 1855 2332; 1860 3040;1865 3555; 1870 3790; 1875 3933.
Zijpe Zuid-Holland S. geeft twee fondsen, die beide overgenomen werden door de Eerste Hollandse. Zowel in de Fondsenenquête als in het begrafenisrapport van het Nut komt slechts 1 fonds voor, evenzo in de departementale...
52 steden gevonden pagina: 1 2 »