9. Afkortingen

 
English | Nederlands

Lijst met afkortingenANOZ: Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds

AOZ: Algemeen Onderling Ziekenfonds

ANWV: Algemeen Nederlands Werklieden Verbond

AAZ: Algemeen Afdelings Ziekenfonds

AZ: Algemeen Ziekenfonds

AZA: Algemeen Ziekenfonds Amsterdam

BAZ: Bijzonder Afdelings Ziekenfonds

CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS: Centrale Commissie voor de Statistiek

DOZ: Deventer Onderling Ziekenfonds

GA: Gemeentearchief

GAA: Gemeentearchief Amsterdam

GAL: Gemeentearchief Leiden

GAR: Gemeentearchief Rotterdam

Gewina: Tijdschrift voor Geschiedenis van Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

HiZ: verwijst naar Stichting Historie Ziekenfondswezen, `Inventarisatie van historische ziekenfondsarchieven bij zorgverzekeraars in Nederland'

IISG: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

KAB: Katholieke Arbeiders Beweging

KB: Koninklijk Besluit

NA: Nationaal Archief

NEHA: Nederlands Economisch Historisch Archief

NMG: Nederlandsche Maatschappij ter beoefening der Geneeskunst

NMP: Nederlandsche Maatschappij ter beoefening der Pharmacie

NTvG: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

NOG: Nederlands Onderwijzers Genootschap

NWS: Nationale werkelijke schuld

OWM: Onderlinge Waarborg Maatschappij

RVS: Rotterdamse Verzekering Sociƫteiten

S: Schuddebeurs, H. G.

TvG: Tijdschrift voor Geschiedenis

Us: uitgestelde schuld

Voorziening: 15v leven, volksverzekering; 15w leven, weduwe uitkering; 15ww leven, weduwe en wezenuitkering; 29g ziekengeld; 29k ziektekosten. Dit is de codering door Schuddebeurs gebruikt

WHN: Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid

ZZ: Ziekenzorg